Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bygglov

Om du vill bygga nytt, bygga till, ändra fasaden eller användningen av byggnaden eller sätta upp en skylt behöver du ansöka om bygglov. För en del ärenden behöver du inte söka bygglov men i stället göra en anmälan.

Du behöver bygglov om du ska:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • väsentligt ändra en byggnads yttre utseende (exempelvis ta upp en nytt fönster eller dörr där det tidigare inte funnits, måla om till annan kulör, byta panel, byta tak eller byte av takkulör)
 • ändra användningen av en byggnad (exempelvis från bostad till förskola)
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar
 • riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked om du ska:

 • göra en tillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter bruttoarea (Attefallstillbyggnad)
 • uppföra en komplementbyggnad på max 30,0 kvadratmeter (Attefalls komplementbyggnad i form av komplementbostadshus, garage, förråd eller växthus)
 • göra ny bostadslägenhet i ett en- eller tvåbostadhus
 • göra max två mindre takkupor på ett en– eller två bostadshus
 • göra avsevärd ändring av planlösningen i befintlig byggnad
 • göra ingrepp i en byggnads bärande delar
 • installera en ny hiss eller väsentligt ändra befintlig
 • installera en ny eldstad och rökkanaler eller ändra befintlig
 • installera ny ventilation i en byggnad eller väsentligt ändra befintligt
 • installera nya ledningar för vatten och avlopp eller väsentligt ändra befintligt
 • väsentligt ändra brandskyddet i befintlig byggnad
 • rivning av byggnad eller del av byggnad

Observera att ingen bygglov- eller anmälningspliktig åtgärd får påbörjas innan ett startbesked har getts.

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att ringa till kontaktcenter 0171-525 00 eller höra av dig till bygglovavdelningen via e-post för vidare vägledning. Skicka då din fråga till bygglov@habo.se

Bifoga gärna en skiss eller fotografi för att vi lättare ska kunna besvara frågan.

Läs mer här: Bygga nytt, ändra eller riva


Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster