Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Nämnder

Håbo kommun har sju nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet. Till varje nämnd är en förvaltning knuten. Förvaltningen består av tjänstemän och verkställer nämndens beslut.

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska ha sju nämnder och en valnämnd. Valnämnden är främst aktiv i samband med val i kommunen. De sju andra nämnderna ansvarar var och en för olika delar av kommunens verksamheter.

De förtroendevalda politikerna i varje nämnd väljs av fullmäktige. Nämnderna får själva fatta beslut i frågor som rör förvaltningen och den fortlöpande verksamheten. Dessutom bereder nämnderna frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster